Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

 • Sul Ebrill 28 2024   10:30
 • Parchedig Robert Owen Griffiths
 • Emyn y Plant     -   Rhif 142

 • Sul Mai 5 2024   10:30
 • Cymun Mis Mai  
  Delwyn Siôn
 • Emyn y Plant     -   Rhif 800

 • Sul Mai 12 2024   10:30
 • Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
 • Sul Mai 19 2024   10:30
 • Parchedig Jeff Williams
 • Emyn y Plant     -   Rhif 388

 • Sul Mai 26 2024   10:30
 • Eirian Dafydd
 • Sul Mehefin 9 2024   10:30
 • Emyn y Plant     -   Rhif 797

 • Sul Mehefin 16 2024   10:30
 • Emyn y Plant     -   Rhif 794

Plygain 2024

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Y Gwynfydau

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gymanfa Ganu'r dathlu 150

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter