Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

 • Sul Mehefin 16 2024   10:30
 • Oedfa dan ofal Marc Jon Williams
 • Emyn y Plant     -   Rhif 794

 • Sul Mehefin 23 2024   10:30
 • Oedfa dan ofal Huw Lloyd
 • Emyn y Plant     -   Rhif 158

 • Sul Mehefin 30 2024   10:30
 • Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd Owen
 • Emyn y Plant     -   Rhif 142

 • Sul Mehefin 30 2024   17:00
 • Cyflwyniad o’r “Gwynfydau” yng Nghapel Minny Street, Caerdydd

Plygain 2024

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Y Gwynfydau

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gymanfa Ganu'r dathlu 150

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter