Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

 • Sul Mawrth 10 2024   10:30
 • Gwyn Morgan
 • Emyn y Plant     -   Rhif 397

 • Sul Mawrth 17 2024   10:30
 • Sul y cyfUNdeb
 • Sul Mawrth 24 2024   10:30
 • Gwasanaeth o dan ofal Marged Cartwright  
  Dim Ysgol Sul
 • Gwener Mawrth 29 2024   10:00
 • Ian Huws  
  Gwasanaeth Gwener y Groglith
 • Sul Mawrth 31 2024   10:30
 • Parchedig Aled Edwards  
  Gasanaeth Sul y Pasg

Plygain 2024

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Y Gwynfydau

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gymanfa Ganu'r dathlu 150

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter