Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

Y Gwynfydau

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

 • Sul Rhagfyr 10 2023   17:00
 • Y Garol a'r Gair  
  Oedfa 9 Llith a Charol
 • Sul Rhagfyr 17 2023   10:30
 • Nadolig yr Ysgol Sul
 • Sul Rhagfyr 24 2023   00:00
 • Dim Gwasanaeth
 • Llun Rhagfyr 25 2023   10:00
 • Oedfa Bore'r Nadolig
 • Sul Rhagfyr 31 2023   10:30
 • Oedfa o dan ofal Delwyn Siôn

Gymanfa Ganu'r dathlu 150

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter