Croeso i Fethlehem

 • Sul Rhagfyr 4 2022   17:00
 • Cymun Rhagfyr  
  o dan ofal Delwyn Siôn
 • Sul Rhagfyr 11 2022   17:00
 • Gwasanaeth Naw llith a Charol
 • Sul Rhagfyr 18 2022   10:30
 • Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul
 • Sul Rhagfyr 25 2022   10:00
 • Gwasanaeth dydd Nadolig
 • Sul Ionawr 1 2023   10:30
 • Cymun Ionawr  
  o dan ofal Delwyn Siôn

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter