Croeso i Fethlehem

Gwasanaeth nesaf:

Sul Gorffennaf 22 2018   10:30
  • Y Parchg. Robin Samuel  

Áine a Heulwen a'r edafedd glymwyd yn ystod gwasanaeth Cymorth Cristnogol 2017Eglwys groesawus, gynnes ac anffurfiol yw Bethlehem, Gwaelod-y-garth. Mae’r anffurfioldeb yn ymestyn i’n cyhoeddiadau yn y Western Mail ar fore Sadwrn ac fe deimlwch chithau’r croeso a’r gwres pan ymwelwch â ni.

Mae'n eglwys annibynnol ond nid eglwys o Annibynwyr traddodiadol yw hi. Un o’r pethau sy’n hynod i Bethlehem yw bod cynrychiolaeth o sawl traddodiad yn ein plith, gan gynnwys Eglwyswyr, Crynwyr ac Undodiaid.

Ac fel aelodau’r eglwysi eraill yng Nghaerdydd a’r cylch, rŷn ni’n dod o bob rhan o Gymru a phob rhan o Gaerdydd hefyd. Pan ddewch i un o’n cyfarfodydd, felly, byddwch yn siŵr o gwrdd â rhywun a fagwyd yn eich bro, a buan iawn yr ymgartrefwch yn ein plith.

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter