Croeso i Fethlehem

 • Sul Ebrill 2 2023   10:30
 • Parchedig Gethin Rhys
 • Gwener Ebrill 7 2023   10:00
 • Oedfa Gwener y Groglith
 • Sul Ebrill 9 2023   10:30
 • Gwasanaeth y Pasg
 • Sul Ebrill 23 2023   10:30
 • Arwel Elis Owen
 • Sul Mai 14 2023   10:30
 • Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
 • Sul Mai 21 2023   10:30
 • Oedfa Ardal  
  Gorllewin Caerdydd

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter