Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

 • Sul Mehefin 4 2023   10:30
 • Oedfaon Dathlu’r 150  
  Delwyn Siôn
 • Emyn y Plant     -   Rhif 868

 • Sul Mehefin 11 2023   17:00
 • Oedfaon Dathlu’r 150 (Cymanfa Ganu)  
  Eilir Owen Griffiths yn arwain
 • Sul Mehefin 18 2023   10:30
 • Oedfaon Dathlu'r 150  
  O dan ofal yr Ysgol Sul
 • Sul Mehefin 25 2023   10:30
 • Oedfaon Dathlu’r 150   
  Parchedig R Alun Evans
Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter