Cymorth i Eraill

Yn ogystal â chyfrannu o bryd i’w gilydd at elusennau fel Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, Cymorth Cristnogol a Chymdeithas y Beibl, mae Bethlehem yn cyfrannu’n gyson at elusennau.

Yn 2016 fe gasglodd Bethlehem dros 130kg o fwyd i Fanc Bwyd Caerdydd

Ein elusen am eleni yw Canolfan Ganser Felindre.

 

     
     
     
          
     
     

 

      

Mae nifer hefyd yn dal i gefnogi Bangla Cymru, ein elusen yn ystod 2008-2009, drwy gyfrannu ati’n fisol.


      

Byddwn yn helpu i baratoi te i’r difreintiedig yng nghapel y Tabernacl, yr Aes bob rhyw dri mis.


Os bydd argyfwng mewn unrhyw ran o'r byd mae Bethlehem o hyd ar y blaen yn cyfrannu at unrhyw gronfa elusenol i helpu.