Gweithgorau

Addoli

Cydlynydd: Delwyn

Nod: Cadw gorolwg ar drefn, cynnwys, a chyfeiriad gweithgareddau addoli’r Eglwys

Meysydd

 • Calendr gwasanaethau'r capel
 • Pregethwyr gwadd
 • Gwasanaethau penodol
 • Gwasanaethau ardal
 • Gwasanaethau allanol

Cristnogaeth Ymarferol

Nod: Hyrwyddo gweithgaredd elusengar a chymdeithasol yr Eglwys gan gryfhau’r ymrwymiad i gyfrannu ac i berthyn

Meysydd

 • Gweithgareddau elusengar
 • Trefn aelodau’n ymweld â chleifion a henoed yr Eglwys
 • Rota paratoi te yn y Tabernacl
 • Elusen y flwyddyn
 • Cymorth Cristnogol
 • Ymgyrchoedd codi arian eraill
 • Cefnogi gwaith elusennau yn ymarferol

Adeiladau

Cydlynydd: Wyn

Nod: Gofalu am gyflwr a diddosrwydd yr adeiladau, a threfniadau eu cynnal a’u defnyddio.

Meysydd

 • Cyflwr allanol yr adeiladau, y tir a’r ffiniau
 • Cyflwr mewnol ac addurno
 • Mynediad
 • Diogelwch
 • Gwresogi
 • Goleuo
 • Gwasanaethau: nwy, trydan, dŵr, carthffosiaeth
 • Trefniadau glanhau
 • Trefniadau llogi’r adeiladau

Nôl